Downloads


Ukoliko želite da isprobate software, pre nego što ga naručite i da se upoznate sa svim njegovim karakteristikama i funkcionalnostima, molimo Vas da nam pošaljete email na sledeću adresu: info@nerv.rs

U roku od 24 sata, na Vaš email će stići iNerv Communicator sa svim neophodnim uputstvima za instalaciju i upotrebu.

Demo verzija


Podsećamo Vas da ova demo verzija ima kompletnu funkcionalnost kao i licencirana verzija sa tom razlikom da je korišćenje demo verzije vremenski ograničeno na 7 dana. Takođe, moguće je ostvariti samo 3 simultane konekcije.

Nakon isteka ovog perioda, ukoliko budete želeli da nastavite sa upotrebom iNerv Communicator-a, biće neophodno da kupite licencu. Licenca se plaća samo jednom.