iNerv communicator suite


Sastavni deo iNerv communicator suite-a čine dve aplikacije. Prva je iNerv communicator koja predstavlja desktop aplikaciju koja se instalira na korisnikov računar, dok je druga iNerv Communicator Web Client koja se ugrađuje na svaku stranicu korisnikovog web sajta.

Princip funkcionisanja


Live komunikacija se uspostavlja putem komunikacionog servera koji u realnom vremenu prenosi podatke između desktop i web aplikacije. Na ovaj način je omogućena komunikacija vlasnika sajta ( ili njegovih zaposlenih ) sa posetiocima web sajta.

Primena


iNerv Communicator ima veoma široku primenu. Tačnije ne postoje ograničenja po pitanju vrste posla koju može da obavlja.

Bilo da je u pitanju prodaja proizvoda ili usluga, korisnički servis, obrazovna ustanova, centar kulture ili sasvim jednostavna prezentacija kompanije, iNerv Communicator će obaviti svoj zadatak. Direktan kontakt vlasnika web sajta sa posetiocem.

Tehnologija i podržane platforme


iNerv Communicator je realizovan primenom najnovijih tehnoloških rešenja i podržava Windows, Mac OS i Linux. Takođe, naredna verzija iNerv Communicator-a će omogućiti vlasnicima smart phone-a sa Android platformom jednostavnu instalaciju i upotrebu softvera.