Pomoć baš kad je potrebna


Bilo da je posetiocu potrebna podrška da izabere pravi proizvod ili da završi process kupovine iNerv Communicator nudi perfektan način korisničke podrške – baš kad je potrebna.

Prodaju čine ljudi

Ljudi vole da kupuju od ljudi.

iNerv Communicator je platforma kojom lično možete biti u kontaktu sa posetiocem sajta licem-u-lice.

Za kupca to više nije samo još jedan sajt – sada je to osoba od koje kupuje. Ona će pružiti podršku posetiocu baš kada mu je potrebna.


Unapredite poslovanje


Vanserijska korisnička podrška je upravo ono što iNerv communicator nudi. Zadovoljniji i bolje informisani korisnici koji će se vraćati ponovo i ponovo da kupuju od Vas.

Lojalnost kupaca


iNerv communicator razvija blizak odnos Vas i Vaših posetilaca gradeći poverenje i lojalnost.